Velkommen

 
VI HAR EN MISSION om at give vore kunder uforglemmelige opgaveløsninger. De processer vi sætter i værk for at opnå de aftalte resultater skal sætte dybe spor.

i n q u i r y partners A/S betyder en udforskende og udfordrende lærerig partner, der er vedholdende og utrættelig.

VI ER UDVIKLINGSPARTNER for vore kunder og går den korteste vej til målopfyldelse.

i n q u i r y partners A/S arbejder på et systemteoretisk grundlag, hvilket betyder vi har en stærk analytisk indsigt og overblik. Desuden kan vi skabe forandring til en forandring, der bliver en forvandling.
VI ANTAGER, AT DET VI ER DYGTIGE TIL også virker. Implementering og forankring - som er det nødvendige resultat af alt, hvad vi foretager os - retter vi mod os selv og den konkrete opgaveløsning.

ETIKKEN I VORES VIRKSOMHED er enkel. Vi skal kunne se os selv og kunderne i øjnene både før, under og efter en opgave er effektueret.
KRUMTAPPEN i vore forretningsområder  er kommunikation & læring. Det er vi eksperter i.
 
Vi anlægger såvel en organisatorisk som individuel dimension i de tilrettelagte lære- og kommunikationsprocesser.

VI OPERERER INDENFOR offentlige & private virksomheder. Et stærkt teoretisk fundament og en disciplineret strukturel tilrettlægning giver en lethed og spænstighed i praksis.
 
 

Inquiry Partners ApS

Chr. Wærums Gade 12, 1. tv
| 8000 Aarhus C  
 
Steen Kabel
Telefon: 23 27 62 80 
E-mail: ska@Inquiry.dk
 
CVR-nummer: 31609925

Referencer

Kunder og samarbejdspartnere er af gode grunde livsnerven i vores konsulentvirksomhed.
 
Kunderne er de gensidige læremestrer og udfordrer.
 
De skal kunne måle, at vi kan vores kram.
 
De skal løfte os op på et metaplan.
Referencer er henvisninger til, at det dur!

Uddannelse

Inquiry Partners A/S har en omfattende uddannelses- og kursusvirksomhed. 
 
Grundmoduler:

> Personlige 
> Lederskab
> Ledelse & Medarbejdere
> Ledelse & organisationer.